For å sette opp kran på kaien så skal det sendes ut nabovarsel med tegning av kranen samt situasjonskart over tomten merket hvor kranen skal monteres. Naboliste får man av kommunen for hvem man skal levere nabovarsel til.

Når dette er gjort kan man sende søknad til kommunen med de vedlegg som man skal ha med i søknaden. Det er alltid lurt å forhøre seg med kommunen på forhånd om det er spesielle forhold man må ta hensyn til før man søker. 


Linker til skjemaer for nabovarslig og søking. Er du i tvil om kommunen tillater forenklet nabovarsel skjema så sjekk før det sendes ut.


Kvittering nabovarsel som kan gjøres på 3 måter, klikk på akutell link for å åpne:

Kvittering for nabovarsel - levert personlig 

Kvittering for nabovarsel - sendt på e-post eller sms

Kvittering for nabovarsel - sendt rekommandert

Opplysninger gitt i nabovarsel skal sendes kommunen


Søknadsksjema til kommunen, klikk på aktuellt skjema for åpne

Privatpersoner kan bruke enklere søknadsskjemaer for mindre byggeprosjekter som garasje, bod, tilbygg og bruksendring

 alternativt skjema 5153 

Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett


Etter at søknaden er godkjent og byggeprosjektet ditt er ferdig, må du sende inn ferdigattest:

Søknad om ferdigattest


Alle skjema er hentet fra DIBK,  sjekk alltid om man bruker riktig skjema med kommunen og gjeldende kommuneplan/reguleringsplan eller arealplan for din tomt.

Kaikran er ikke ansvarlig for eventuelle feil i skjemaer eller om det kommer endringer i søknadsregler. For å holde seg oppdatert i byggeregler kontakt aktuell kommunen og les PBL som man finner info om her før man søker: Oversikt over byggereglene