Denne erklæringen skal gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger

Kaikran AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger for Kaikran AS

 

KONTAKTINFORMASJON

Kaikran AS

Finnåsvegen 520

5437 Finnås

Org.nr: 916 284 500

Telefon: 41 300 880

Mail: post@kaikran.no

 

Denne erklæringen oppdateres fortløpende. Sist oppdatert 20.07.2018

 

Oversikt over innholdet i personvernerklæringen:


Når samler Kaikran AS inn personopplysninger

Dine rettigheter

Hva registreres når du bruker nettsiden vår

Hva registreres når du kontakter oss

Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Opplysninger om og jobbsøkere

Deling av opplysninger

Informasjonssikkerhet og databehandlere i Kaikran AS

 

  1. Når samler vi inn personopplysninger

 

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

Du ønsker pristilbud på varer eller tjenester hos oss.

Du har meldt deg på et av våre arrangement.

Du har kjøpt varer eller tjenester hos oss.

Du har registrert en reklamasjon.

Vi kan også få opplysninger indirekte av følgende kilder:

Vi mottar opplysninger om deg fra et annet myndighetsorgan.

 

  1. Dine rettigheter


Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@kaikran.no

 

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-innsyn/

 

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-retting/

 

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-sletting/

 

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-begrensning/

 

 

  1. Hva registreres når du bruker nettsiden vår

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker ikke informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f).

 

  1. Hva registreres når du kontakter oss

Telefon

Når du ringer oss har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres foruten at det skal utarbeidet tilbud/salg av varer.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f).

 

E-post

Vi bruker TLS- for å sikre vår e-postkommunikasjon. Vi ber likevel om at du ikke sender oss beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS eller blir fanget opp av en tredjepart før den når oss.

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f).

 

  1. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss


Når du kontakter oss behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e).

 

Reklamasjoner / klager

Når Kaikran AS behandler klager, behandler vi opplysninger for å kunne gjennomføre oppfølgningen av klagen. Dette inkluderer blant annet kontaktinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for å kunne behandle saken.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e).


Abonnere på nyhetsbrev

Kaikran AS sender ikke ut nyhetsbrev på e-post.

 

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), samtykke.

 

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos Kaikran AS trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Alle stillingssøknader blir lagret i vårt elektroniske arkiv i omlag ett år før de slettes.

 

  1. Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskaper. Unntakene er våre drifts- og samarbeidspartnere som har behov for opplysninger for å levere sine tjenester til oss. Eksempler på dette kan være rekrutteringsbyråer ifbm med jobbsøkere.  I slike tilfeller har vi egne avtaler med de aktuelle partene som regulerer tilganger og anledning for bruk av disse dataene.

 

  1. Informasjonssikkerhet og databehandlere

Kunde og regnskapssystem

Kaikran AS benytter ekstern driftspartner for vedlikehold av våre applikasjoner og tjenester, plassert i deres datasenter i Norge. Her driftes alle våre applikasjoner som behandler personopplysninger, som kundesystem og regnskapssystem.

 https://www.visma.no/personvernerklaring/

https://www.visma.com/privacy/

Opplysninger ved kjøp av varer og tjenester vil bli lagret i henhold til regnskapsloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56?q=regnskapsloven

 

Nettsiden

Vår nettside driftes av vår databehandler for nettløsninger og sidene er hostet på servere hos domeneshop.no

 

Tilganger og sikkerhet

Vi er opptatt av at alle våre systemer skal sikres forsvarlig og vi har rutiner for tilgangsstyring som forhindrer tilgang til personopplysninger utover de personer som har behov for disse til sitt arbeid.

Ved bruk av konsulenter for drift og support vil de blir gitt fjerntilgang for den tiden arbeidet tar.

 

Alle spørsmål knyttet til vårt personvern rettes til post@kaikran.no